Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Dutch school "Spring" helps
Dutch school Spring helps
Special balls
Special balls for poor countries