Financiële verantwoording 2017
                    Inkomsten                       Uitgaven
     Giften              € 11.000          Projecten                  € 17.500       
     Benefiet diner €   3.000      Representatiekosten €     500
       Bankkosten               €     110

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

Deel deze pagina