Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Evaluatie vanaf 2011
Geholpen scholen, gegeven cursussen, clinics en...
Nieuwe uitdagingen
Cursus op het platteland