Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Cursus op het platteland
Nieuwe uitdagingen
Financiële verantwoording 2018